Start för innehåll

Men DEN kan ni väl inte gallra bort!?

Om varför biblioteken gallrar sina bestånd och varför det kan tyckas rörigt på biblioteket just nu

 

SAB DDK Klartext exempel

Just nu pågår ett enormt omställningsarbete på alla V8-biblioteken där vi byter ut det svenska klassifikationssystemet SAB mot det internationella systemet DDK. I kortet betyder det att vi byter bokstäver mot siffror och /eller klartext.

På bokryggarna sitter bokstavsmarkeringar som talar om vad boken i huvudsak handlar om och var i biblioteket den ska placeras. Nu byts dessa ut mot siffror eller i vissa fall klartext och en hel del böcker får nya placeringar och hamnar således på helt andra ställen i bibliotekslokalen än du som besökare varit van vid. Det nya klassifikationssystemet kräver i många fall även mer hyllutrymme beroende på hur man väljer att dela upp och bryta ut ämnen.

Gamla böckerFör att kunna genomföra denna omställning behöver vi fysiskt hantera varje bok i bibliotekens samlingar. Vi avgör först om den ska finnas kvar i hyllan, magasineras eller gallras bort. För det är faktiskt så att biblioteken inte kan behålla all media vi köper in. Så stora magasin har vi inte, och det är inte heller vårt uppdrag att bevara eller arkivera allt. Detta uppdrag har istället Sveriges depåbibliotek, varav det ena finns i Umeå.

Som bibliotekarie och bokälskare är det aldrig roligt att gallra böcker, men det hör till våra arbetsuppgifter. Gamla klassiker kan gallras när nya, fräscha utgåvor kommer, och vad gäller fack- och kurslitteratur vill vi ju ha de senaste och mest aktuella upplagorna eftersom det är dessa som efterfrågas av våra låntagare. En del böcker har stått orörda i ett decennium eller mer och då spelar det ingen roll hur fina de är - de får ge plats åt det nya.

Gamla böckerVi tittar på bokens ålder, innehåll och allmänna fysiska skick samt hur många gånger den varit utlånad och när detta senast hände. Tumregeln för varje bibliotek som inte har bevarandeuppdrag är att lika många exemplar som köps in också ska gallras ut ur samlingarna varje år. Gör vi inte detta blir hyllorna snart överfulla. På många av V8-biblioteken har denna regelbundna gallring släpat efter under många år beroende på tidsbrist: våra arbetsuppgifter har blivit fler samtidigt som personalstyrkorna minskat. Av den anledningen blir det just nu - när vi ändå måste gå igenom alla samlingar - som det gallras mycket.

Det som gallras bort i exempelvis Åsele kan finnas kvar vid ett annat V8-bibliotek, så att titeln ändå finns tillgänglig att låna. Titlar som gallras och inte finns vid något annat V8-bibliotek erbjuds till depåbiblioteket i Umeå. Om de saknar titeln i sina samlingar skickar vi vårt utgallrade exemplar till dem och titeln finns således fortfarande tillgänglig för dig som låntagare eftersom vi kan fjärrlåna böcker från depåbiblioteket.

Gallrade böcker till försäljningSå förfäras inte över att biblioteken gallrar sina bestånd: det som gallras ut på "ditt" bibliotek finns kanske kvar vid grannkommunens och i alla händelser vid depåbiblioteket, från vilka vi kan låna in det du efterfrågar. Dessutom skänker eller säljer biblioteken ofta ut det som gallras, så passa på att fynda just dina gamla favoriter!